Aak

traži dalje ...

Aak, nizozemska ribarska i sportska jedrilica ravna dna, bez pramčane statve

Pomorski leksikon:
Aak, niz. ribarska i sport. jedrilica ravna dna, bez pramčane statve; manja ima snast slupa, a veća ...