O portalu

Od osnutka 1950. Leksikografski zavod objavio je više od stotinu svezaka enciklopedija, leksikona, atlasa, bibliografija i rječnika. Sadržaj portala trenutačno čini 100 826 članaka i on će se stalno nadopunjavati – novim člancima, preuzimanim iz već objavljenih izdanja.

Portal Leksikografskoga zavoda obuhvaća sadržaj 11 izdanja Zavoda uređenih za prikaz i pretraživanje na internetu – Enciklopedije Miroslava Krleže, Filmske enciklopedije, Filmskoga leksikona, Hrvatskoga biografskog leksikona, Hrvatskog obiteljskog leksikona, Hrvatskog općeg leksikona, Istarske enciklopedije, Medicinskoga leksikona, Nogometnoga leksikona, Pomorskoga leksikona i Tehničkoga leksikona. Okosnicu portala čini Hrvatski obiteljski leksikon na koji su povezane istovjetne natuknice iz svih ostalih izdanja. Ostale natuknice pojedinačnih izdanja u osnovni su abecedarij portala dodane kao zasebne natuknice. Za osnovno je pretraživanje portala dostupan cjelokupan sadržaj Hrvatskog obiteljskog leksikona te natuknice iz povezanih izdanja. Hrvatski biografski leksikon nadopunjuje se člancima o znamenitim osobama od Lo-Ž i ti se članci povezuju u zajednički abecedarij na portalu. Sva izdanja dostupna su za pretraživanje i kao zasebne cjeline. Svih 11 izdanja ukupno ima 160 395 članaka.

PROJEKT IZRADE PORTALA:

Zdravko Pondelak, voditelj
Redakcija za digitalne sadržaje

UREĐIVANJE PORTALA:

Redakcija za digitalne sadržaje

Upute

Portal Leksikografskoga zavoda zamišljen je kao ishodište pretraživanja izdanja Zavoda uređenih za prikaz na internetu. Aktivno sučelje tražilice vrlo je jednostavno − sastoji se od polja za upis traženog upita i dugmeta Traži, aktiviranjem kojega se pokreće pretraživanje i ispisuju rezultati. Unošenjem više riječi odvojenih razmakom u polje za upit, tražit će se natuknice u kojima se nalaze sve upisane riječi. Pretražuje se cjelokupni sadržaj Hrvatskog obiteljskog leksikona i pridodane natuknice iz ostalih izdanja. Za pretraživanje sadržaja ostalih izdanja valja ući u ta izdanja, kao zasebne cjeline (poveznice su na dnu stranice).

Popis natuknica pronađenih prema zadanom upitu ispisuje se strukturirano: ako postoji natuknica koja točno odgovara upitu, ispisuje se prva, zatim se ispisuju sve natuknice unutar čijeg je naziva pronađen zadani tekst upita, a potom se ispisuju natuknice unutar čijeg je teksta pronađen tekst upita. Unutar strukturiranoga prikaza rezultata, natuknice su poredane abecednim redom. Ispis pronađenih natuknica može biti i nestrukturiran (popis natuknica abecednim redom), ako se ukloni kvačica iz izbornog okvira Strukturirani prikaz rezultata.

Izborom pojedine natuknice iz popisa otvorit će se prozor s člancima iz Hrvatskog obiteljskog leksikona, te člancima iz ostalih povezanih izdanja, ako u njima postoje. Kraj svakoga članka naznačeno je iz kojega je izdanja preuzet te godina izlaska izdanja. Uz članak iz zasebnoga izdanja postoji i poveznica na isti taj članak u zasebnom izdanju. Otvaranjem članka u zasebnom izdanju dobiva se i mogućnost komentiranja članka, a ako postoje, vidljivi su i ilustrativni prilozi vezani uz članak. Na kraju članka, izborom Komentara, na dnu stranice otvara se prostor gdje se mogu napisati vlastita zapažanja vezana uz članak. Komentari se šalju Redakciji i nisu vidljivi na portalu. Uputnice u člancima iz Hrvatskog obiteljskog leksikona otvaraju se unutar portala, dok se kod povezanih izdanja izborom uputnica otvaraju članci iz tih izdanja.

Unutar pojedinih izdanja dobivaju se rezultati pretraživanja samo unutar toga izdanja, a postoji i nova kategorija Abecedarij, izborom koje se otvara abecedni popis natuknica. Abecedarij se može pregledavati i listati kako bi se došlo do tražene natuknice; može se listati u cijelosti, ili se može izabrati pojedino slovo.

Kontakt

Ako imate pitanja ili prijedloge vezane uz upotrebu portala enciklopedija.lzmk.hr, javite nam se na e-mail digitalna@lzmk.hr.

Želite li kontaktirati Leksikografski zavod, naši su podaci sljedeći:

Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Adresa: Frankopanska 26, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 4800 333
Fax: +385 1 4800 399
lzmk@lzmk.hr
www.lzmk.hr

Želite li naručiti naša tiskana izdanja, javite se u našu knjižaru:
Adresa: Frankopanska 24, 10000 Zagreb
Tel. +385 1 4800 444, +385 1 4800 346
komercijala@lzmk.hr