Aachenski mir

traži dalje ...

Aachenski mir. 1. sklopljen 812. nakon višegodišnjeg rata ... 2.

Hrvatska enciklopedija:
Aachenski mir.1. Mir sklopljen 12. I. 812. u Aachenu između Karla Velikog i bizantskog cara Mihaela ...

Hrvatski opći leksikon II:
Aachenski mir. ① Mir sklopljen 812. nakon višegodišnjega rata između Bizanta i Franaka Karla Velikoga; ...

Istarska enciklopedija:
Aachenski mir 812., mirovni ugovor između franačkoga cara Karla Velikoga i biz. cara Mihovila I. Rangabe, ...