A

traži dalje ...

A 1. Oznaka prvog člana u nizu ili skupini. 2.

Hrvatska enciklopedija:
A. 1. Prvo slovo u svim grafijskim sustavima starosemitskoga podrijetla pa tako i u hrvatskoj latinici ...

Hrvatski opći leksikon II:
A ① Oznaka prvoga člana u nizu ili skupini. ② Znak za amper. ...

Tehnički leksikon:
A, znak za jedinicu → amper. ...