a

traži dalje ...

a 1. Prvo slovo latinice i raznih drugih alfabeta. 2.

Hrvatska enciklopedija:
A. 1. Prvo slovo u svim grafijskim sustavima starosemitskoga podrijetla pa tako i u hrvatskoj latinici ...

Hrvatski opći leksikon II:
a ① Prvo slovo hrv. i dr. latiničnih abeceda; u glagoljici mu odgovara , , , bosančici , staroj ...

Tehnički leksikon:
a, 1. znak za predmetak → ato. – 2. znak za jedinicu → ar. ...