a
a 1. Prvo slovo latinice i raznih drugih alfabeta. 2. ...
HE(1) HOL(1) HOL2(1) TL(3)

A
A 1. Oznaka prvog člana u nizu ili skupini. 2. ...
HE(1) HOL(44263) HOL2(2) TL(1)

Å
Å, znak stare jedinice za duljinu svjetlosnoga i rentgenskoga vala angstrem. ...
HE(2) HOL(2) HOL2(3) TL(2)

a. a.
a. a. (lat.), kratica za ad acta. ...
HE(3) HOL(3) HOL2(4)

A. A.
A. A. (akronim od engl. Alcoholics Anonymous: Anonimni alkoholičari), organizacija ...
HE(4) HOL(4) HOL2(5)

Aachen
Aachen, grad u Rajnskoj oblasti, Njemačka. ...
HE(5) HOL(5) HOL2(6)

Aachenski mir
Aachenski mir. 1. sklopljen 812. nakon višegodišnjeg rata ... 2. ...
HE(7) HOL(6) HOL2(7) IE(1)

Aaes, Erik
Aaes, Erik (1899–1966), danski scenograf ...
FE(1)

Aak
Aak, nizozemska ribarska i sportska jedrilica ravna dna, bez pramčane statve ...
PL(1)

Aakjaer, Jeppe
Aakjaer, Jeppe (1866–1930), danski prozaik i pjesnik ...
HE(9) HOL(7) HOL2(8)

101204 pronađenih odgovora, vrijeme izvršavanja upita: {39} ms